Konstnär Elli Hembergs Stiftelse

Konstnär Elli Hembergs Stiftelse (KEHS), med organisationsnummer 802400-8123, bildades 1995 för att förvalta den konstnärliga kvarlåtenskapen efter Elli Hemberg.

Stiftelsens ändamål är

att uppfylla Elli Hembergs önskemål uttryckta i testamente och donationsbrev, att sprida kännedom om Elli Hembergs konstnärliga verksamhet och att göra hennes konst tillgänglig. …Stiftelsen skall verka för att göra Elli Hembergs konst tillgänglig för allmänhet, media och forskare. Detta kan ske genom anordnande av utställningar, utgivande av skrifter, donationer, depositioner och försäljning av konstverk.

Vattenrytm i varma färger
Vattenrytm i varma färger (1955)

Kontakt

  Historik

  Konstnär Elli Hembergs Stiftelse har:

  – inventerat all konst som fanns tillgänglig vid konstnärens död, ca 1 100 verk, i en bildkatalog utgiven på CD-skiva 1996. Den uppdaterades våren 2015 och presenteras här på sidan Bildgalleri >>

  – genomfört de i testamentet angivna donationerna till Skissernas museum i Lund, Moderna Museet i Stockholm, Norrköpings Konstmuseum och till Skövde konsthall & konstmuseum 1994 – 1996,

  – medverkat till retrospektiv separatutställning i Skövde 1996,

  – initierat och genomfört en retrospektiv separatutställning på Konstakademien i Stockholm 2002,

  – lånat ut konst bland annat till utställningar på Säfstaholm 2004, 2006 och 2013, på Mjellby Konstmuseum 2006 och Norrköpings Konstmuseum 2006 och Bror Hjorts museum 2009

  – förmedlat och sålt verk, förutom på utställningen 2002 på Konstakademien, bl.a. genom Nordén Auktioner, Bukowskis och Stockholms Auktionsverk samt till Skövde konsthall & konstmuseum och Moderna Museet,

  – i donation till Skövde konsthall & konstmuseum överlämnat merparten av den i KEHS kvarvarande konsten 2004,

  – givit ut Elli Hemberg 1896-1994. En konstnärsbiografi>> itillsamman med Skövde konsthall & konstmuseum 2007. Därmed har KEHS nått sitt viktigaste syfte.

  Snäckan och seglet