Konstnär Elli Hembergs Stiftelse

Konstnär Elli Hembergs Stiftelse (KEHS), med organisationsnummer 802400-8123, bildades 1995 för att förvalta den konstnärliga kvarlåtenskapen efter Elli Hemberg.

Stiftelsens ändamål är

att uppfylla Elli Hembergs önskemål uttryckta i testamente och donationsbrev, att sprida kännedom om Elli Hembergs konstnärliga verksamhet och att göra hennes konst tillgänglig. …Stiftelsen skall verka för att göra Elli Hembergs konst tillgänglig för allmänhet, media och forskare. Detta kan ske genom anordnande av utställningar, utgivande av skrifter, donationer, depositioner och försäljning av konstverk.