Elli Hemberg (1896-1994)

Elli Hemberg
Foto Folke Hellberg

”Slår man sig till ro är det förkylt. … Att vara nöjd är att vara död.”
Elli Hemberg (1986)

”Att kunna direkt överföra en tvådimensionell (arkitektonisk) ritning till en fungerande tredimensionell byggnad (skulptur) är väl min insats inom konsten. Kanske är den betydande? Ja, i rätta händer är den nog det. Vem skall fullborda?”
Elli Hemberg (1977)

Elli Hemberg på Skövde konsthall & konstmuseum

Snäckan och Seglet
Snäckan och Seglet (1985)

Elli Hemberg var född i Skövde och dotter till kontraktsprosten Johan Hemberg och Signe Hemberg, född Hedenius. Modern var utbildad konstnär och skicklig akvarellist. Under senare delen av 1900-talet fick Elli Hemberg stor respons som utställare i konsthallen och konstmuseet i Skövde kulturhus och från museets chefer. På 1960-talet donerade hon ett urval av sin mors akvareller till staden .

Utsikt över Valle härad (1922)

I samband med utställningen Fyra från Skövde 1984 överlät hon till Skövde rätten att förstora modellen till Isringar och skulpturen kunde invigas 1989. När Elli Hemberg dog 1994 hade hon i testamentet kommit ihåg födelsestaden med ett par specificerade konstverk.

Konstmuseet förvärvade samma år ett antal verk av Elli Hemberg från 1920- till 1980-tal vilka kompletterade den tidigare representationen i kommunens konstsamling och gav ett djupare perspektiv på hennes konstnärskap.

Samtidigt framhävde detta ytterligare museets inriktning på att belysa kvinnliga konstnärskap under 1900-talet. Vera Nilsson, Siri Derkert, Sigrid Hjertén och Agda Österberg, för att nämna några ur Ellis egen generation, fanns redan representerade med viktiga verk liksom flera betydande kvinnliga konstnärer ur yngre generationer. År 2001 testamenterade Anna Sjödahl merparten av sin konstnärliga kvarlåtenskap till Skövde konstmuseum. På museet finns också en deposition av Ester Hennings kvarlåtenskap.

I samband med utställningen Elli Hemberg Retrospektivt på konsthallen 1996 överlämnade Konstnär Elli Hembergs Stiftelse (KEHS) flera verk som gåva till Skövde konstmuseum. Fortsatta överläggningar ledde till att Skövde 2004 förvärvade Skövde ytterligare verk av konstnären och att KEHS donerade merparten av Elli Hembergs konstnärliga kvarlåtenskap, omkring 730 katalogiserade målningar, skulpturer, arkitekturmodeller, teckningar och collage samt ett mycket stort antal skissblock från ett sjuttioårigt konstnärskap, dagböcker, fotografier och en mängd övrigt arkivmaterial, vilket underlättar framtida forskning kring och en stor mängd övrigt arkivmaterial kring Elli Hembergs konstnärskap.

Konstenheten inom Skövde Kulturhus har en klart uttalad inriktning på genus och särskilt på kvinnliga konstnärskap under 1900-talet. Bakgrunden är det uppdrag verksamheten, som ett av regionens fyra konstfästen, 2005 fick av Västra Götalandsregionens kulturnämnd och Natur- och kulturarvsförvaltningen att bland annat: ”…. synliggöra, problematisera, arbeta med, visa, kvinnors konst med tyngdpunkt på samtiden och kvinnor verksamma i Skandinavien” och ”Hålla kontakt med genusforskningen inom konsten.”

www.skovde.se/konstmuseet
konst@skovde.se