Historik

Konstnär Elli Hembergs Stiftelse har:

– inventerat all konst som fanns tillgänglig vid konstnärens död, ca 1 100 verk, i en bildkatalog utgiven på CD-skiva 1996. Den uppdaterades våren 2015 och presenteras här på sidan Bildgalleri >>

– genomfört de i testamentet angivna donationerna till Skissernas museum i Lund, Moderna Museet i Stockholm, Norrköpings Konstmuseum och till Skövde konsthall & konstmuseum 1994 – 1996,

– medverkat till retrospektiv separatutställning i Skövde 1996,

– initierat och genomfört en retrospektiv separatutställning på Konstakademien i Stockholm 2002,

– lånat ut konst bland annat till utställningar på Säfstaholm 2004, 2006 och 2013, på Mjellby Konstmuseum 2006 och Norrköpings Konstmuseum 2006 och Bror Hjorts museum 2009

– förmedlat och sålt verk, förutom på utställningen 2002 på Konstakademien, bl.a. genom Nordén Auktioner, Bukowskis och Stockholms Auktionsverk samt till Skövde konsthall & konstmuseum och Moderna Museet,

– i donation till Skövde konsthall & konstmuseum överlämnat merparten av den i KEHS kvarvarande konsten 2004,

– givit ut Elli Hemberg 1896-1994. En konstnärsbiografi>> itillsamman med Skövde konsthall & konstmuseum 2007. Därmed har KEHS nått sitt viktigaste syfte.