Litteratur

· Davis, Lena Elli Hembergs idéer för arkitektur. Uppsats, 60 poäng, trebetygsuppsats i konstvetenskap, Stockholms universitet 1985

De glömda och de berömda. Kvinnliga svenska modernister 1900 – 1930, Katalog Mjellby Konstmuseum 2006

En saklig betraktelse. Svenskt måleri under 1920-talet. Katalog, Säfstaholms slott 2006

· Furhoff, Lars red. Form, färg och harmoni! Två konstnärer – två sökare. Elli Hemberg, Greta Gerell. Katalog, Säfstaholms slott 2013

· Hammenbeck, Stefan Agda Österberg och Elli Hemberg – två kvinnliga modernister. Färgstarka Västgötakvinnor, Västergötlands fornminnesförenings Tidskrift 1997 – 1998

· Konstnärshuset Elli Hemberg Målningar. Utställningskatalog, Stockholm 1947

· Millroth, Thomas Bildkonsten 1950 – 1975. Svenska konstens historia, Signum, Lund 2005

· Prins Eugens Waldemarsudde, Bo Lindwall Elli Hemberg. Utställningskatalog med texter också av Asta Bolin, Gunnar Bråhammar, Elli Hemberg, Beate Sydhoff och Bo Sylvan, Stockholm 1980

· Rudberg, Birgitta Elli Hemberg – en sökare. En konstnärs tankar. Dikter och aforismer 1935 -1985. Samba förlag, Uppsala 1996

· Skissernas museum, Gunnar Bråhammar Elli Hemberg. Studier till dynamisk arkitektur. Utställningskatalog, Lund 1977

· Skövde konsthall & konstmuseum, Stefan Hammenbeck Elli Hemberg 1896 – 1994. Utställningskatalog med texter också av Gösta Drugge, Bo Lindwall, Brita Molin, Oscar Reutersvärd, Skövde 1996

· Stenmark, Wikberg, Viklund Solkrets av Elli Hemberg. Vår tids konst, Institutionen för konstvetenskap, Umeå universitet 2000

· Sydhoff, Beate Sveriges konst 1900-talet. Del 2. 1945 – 1975. Sveriges Allmänna Konstförening, Stockholm 2003

· Sylvan, Bo  Elli Hemberg. Utställningskatalog, Norrköpings museum 1975

Thornberg, Per,  Elli Hembergs gränsöverskridande skapande. En undersökning av hennes två- och tredimensionella verk, Masteruppsats, Institutionen för kulturvetenskaper, Göteborgs universitet, 2018. Länk till uppsatsen

· Werkmäster, Barbro …i en ny tids anda. Kvinnliga modernister 1900 – 1930. Katalog, Säfstaholms slott 2004

 

Elli Hembergs tankedagböcker och anteckningar finns deponerade dels på Uppsala universitetsbiblioteks handskriftsavdelning, dels på Skövde konsthall & konstmuseum

Tidigare evenemang

HELT KONKRET
Utställning i Skövde kulturhus  som tar avstamp i tidigt 1900-tal, då abstraktionen med kubismens grundformer och utgångspunkter utvecklades till konkretismen. I avsaknaden av symboler och föreställande ting växte den konkreta konsten fram i världen. På den svenska konstscenen verkade Elli Hemberg (1896-1994), med bland andra Otto G Carlsund (1897-1948), Olle Bonniér (1925-2016) och Lennart Rodhe (1916-2005).
20 maj – 13 november 2021

TRE KONSTNÄRINNOR
En utställning med verk av Eddie Figge, Elli Hemberg och Vera Nilsson ur Staffan Rasjös konstsamling på Kulturcentrum Hölö Kyrkskola
25 augusti – 3 november 2020

ELLI HEMBERG PÅ LJUNGBERGSMUSEET, LJUNGBY
DATUM: 26 februari 2019 
Ett gränsöverskridande program med bilder och toner i symbios.
Musiker: Per Thornberg, Stefan Wikrén och Mikael Edlund.

ELLI HEMBERG PÅ VÄSTERÅS KONSTMUSEUM – rytm i konst och musik.
Datum: 21 november 2018
Ett gränsöverskridande program med musikerna Per Thornberg, Carl Mörner Ringström och Michael Edlund.

SVÄRTA, GRÅSKALA OCH LINJENS KARAKTÄR
Utställning på Handarbetets Vänner
13 juni – 25 augusti 2018
Här visades flera av Elli Hembergs papperscollage som hon lät omvandla till textila konstverk tillsammans med hantverkarna på Handarbetets Vänner, t ex Händelse i rymden.

ELLI HEMBERG PÅ MODERNA MUSEET
I samband med utställningen Concrete Matters våren 2018, visades enstaka verk av svenska konkretister, bl a
Konstruktion med bundna former.

ELLI HEMBERG PÅ SKÖVDE KONSTMUSEUM – rytm i konst och musik.
Datum: 15 februari 2018
Ett gränsöverskridande program med musikerna Per Thornberg, Stefan Wikrén och Michael Edlund.

ELLI HEMBERG PÅ SKISSERNAS MUSEUM – en gränsöverskridande musikalisk soaré kring Elli Hemberg.
Datum: 12 oktober 2017
Musiker: Per Thornberg, Stefan Wirén och Beppe Wackelin.
Kvällen bjöd även på en visning av ett urval av museets Hemberg-samling med presentationer av arkitekt Gösta Drugge och berättaren Göran Hemberg

EN ANNAN HISTORIA – svensk skulptur 1870-1970.
I denna samlingsutställning på Mejllby Konstmuseum
11/2-4/6 2017 visades följande verk Av Elli Hemberg: Horisontell vridning  och Vertikal vridning.

RYTM I KONST OCH MUSIK. Bilder av konstnären Elli Hemberg. Musik av Per Thornberg (tenorsaxofon, kompositioner), Stefan Wikrén (orgel, flygel, sång), Cecilia Sandgren (flöjt, körledare), Beppe Wackelin (slagverk, percussion) samt Angeluskören. Martin Luthers kyrka, Halmstad, 20 november 2016.

BÖRJA FRÅN BÖRJAN, Utställning på Konstmuseet, Skövde Kulturhus 22 maj – 15 augusti 2015. Där visades ett urval av Elli Hembergs skisser och arkitekturmodeller, som kommenterades av konstnären och musikern Jesper Norda i flera bild- och ljudverk.

ELLI HEMBERG EN SÖKARE, ett gränsöverskridande musikprogram med jazzmusikern Per Thornberg och skådespelaren Karin Bertling på Hallands konstmuseum, Halmstad 2015

FORM, FÄRG, HARMONI! Två konstnärer – två sökare, utställning med verk av Elli Hemberg och Greta Gerell på Säfstaholms slott, Katrineholm 2013

MOD OCH MODERNITET – 1900-talets djärva konstnärinnor, samlingsutställning på Millesgården, Lidingö 2013

ELLI HEMBERG, separatutställning på Bror Hjorts Hus, Uppsala 2009

DIALOG, Installation med Elli Hembergs arkitekturmodeller och träskulpturer av Jacob Dahlgren på Norrtälje konsthall & konstmuseum 2007

MOLNEN MELLAN OSS, samlingsutställning med verk ur museets egna samlingar på Moderna Museet, Stockholm 2006

EN SAKLIG BETRAKTELSE, Svenskt måleri under 1920-talet, samlingsutställning på Säfstaholms slott, Katrineholm 2006

DE BERÖMDA OCH DE GLÖMDA, samlingsutställning på Mjellby konstmuseum, Halmstad 2006. Visades också på Norrköpings Konstmuseum samma år

DIALOG, Installation med Elli Hembergs arkitekturmodeller och träskulpturer av Jacob Dahlgren på Skövde konsthall 2006

…I EN NY TIDS ANDA, samlingsutställning med kvinnliga modernister på Säfstaholms slott, Katrineholm 2004

VÄRLDENS HELHET– en dynamisk symmetri, separatutställning med verk från 1920-tal till 1990-tal på Konstakademien, Stockholm 2002

RETROSPEKTIVT, separatutställning med tonvikt på den dynamiska arkitekturen på Skissernas Museum, Lund 1997

NORDISKT AVANTGARDE, samlingsutställning på Per Ekström-museet, Mörbylånga 1996

RETROSPEKTIVT, separatutställning med verk från 1910-tal till 1990-tal på Skövde Konsthall 1996