ellilogga

Elli Hemberg

Elli Hemberg,
generationskamrat med Sigrid Hjertén, Siri Derkert och Vera Nilsson, är märkligt
okänd i svensk 1900-talskonst. Här kan du bekanta dig med hennes djupt
personliga och sökande konstnärskap som sträcker sig över sju
decennier.

Lämna ett svar