Litteratur

· Davis, Lena Elli Hembergs idéer för arkitektur. Uppsats, 60 poäng, trebetygsuppsats i konstvetenskap, Stockholms universitet 1985

De glömda och de berömda. Kvinnliga svenska modernister 1900 – 1930, Katalog Mjellby Konstmuseum 2006

En saklig betraktelse. Svenskt måleri under 1920-talet. Katalog, Säfstaholms slott 2006

· Furhoff, Lars red. Form, färg och harmoni! Två konstnärer – två sökare. Elli Hemberg, Greta Gerell. Katalog, Säfstaholms slott 2013

· Hammenbeck, Stefan Agda Österberg och Elli Hemberg – två kvinnliga modernister. Färgstarka Västgötakvinnor, Västergötlands fornminnesförenings Tidskrift 1997 – 1998

· Konstnärshuset Elli Hemberg Målningar. Utställningskatalog, Stockholm 1947

· Millroth, Thomas Bildkonsten 1950 – 1975. Svenska konstens historia, Signum, Lund 2005

· Prins Eugens Waldemarsudde, Bo Lindwall Elli Hemberg. Utställningskatalog med texter också av Asta Bolin, Gunnar Bråhammar, Elli Hemberg, Beate Sydhoff och Bo Sylvan, Stockholm 1980

· Rudberg, Birgitta Elli Hemberg – en sökare. En konstnärs tankar. Dikter och aforismer 1935 -1985. Samba förlag, Uppsala 1996

· Skissernas museum, Gunnar Bråhammar Elli Hemberg. Studier till dynamisk arkitektur. Utställningskatalog, Lund 1977

· Skövde konsthall & konstmuseum, Stefan Hammenbeck Elli Hemberg 1896 – 1994. Utställningskatalog med texter också av Gösta Drugge, Bo Lindwall, Brita Molin, Oscar Reutersvärd, Skövde 1996

· Stenmark, Wikberg, Viklund Solkrets av Elli Hemberg. Vår tids konst, Institutionen för konstvetenskap, Umeå universitet 2000

· Sydhoff, Beate Sveriges konst 1900-talet. Del 2. 1945 – 1975. Sveriges Allmänna Konstförening, Stockholm 2003

· Sylvan, Bo  Elli Hemberg. Utställningskatalog, Norrköpings museum 1975

Thornberg, Per,  Elli Hembergs gränsöverskridande skapande. En undersökning av hennes två- och tredimensionella verk, Masteruppsats, Institutionen för kulturvetenskaper, Göteborgs universitet, 2018. Länk till uppsatsen

· Werkmäster, Barbro …i en ny tids anda. Kvinnliga modernister 1900 – 1930. Katalog, Säfstaholms slott 2004

 

Elli Hembergs tankedagböcker och anteckningar finns deponerade dels på Uppsala universitetsbiblioteks handskriftsavdelning, dels på Skövde konsthall & konstmuseum