Elli Hemberg (1896-1994)

Elli Hemberg
Foto Folke Hellberg

”Slår man sig till ro är det förkylt. … Att vara nöjd är att vara död.”
Elli Hemberg (1986)

”Att kunna direkt överföra en tvådimensionell (arkitektonisk) ritning till en fungerande tredimensionell byggnad (skulptur) är väl min insats inom konsten. Kanske är den betydande? Ja, i rätta händer är den nog det. Vem skall fullborda?”
Elli Hemberg (1977)