Röster om Elli Hemberg

Portar mot havet (1969), betong
Portar mot havet (1969), betong

… Detta könets Moment 22 är, som jag ser det, egentligen den enda orsaken till att ett av våra främsta konstnärskap under 1900-talet aldrig riktigt fått den uppmärksamhet och genomlysning som det förtjänar…
…titta och njut – ingen hade sådan rytmkänsla som Elli Hemberg – färgrytm, formrytm!
Lars Nittve (2007)

… hennes verk är så precisa i sig själva och har ett slags nutida klang. … Det finns en enorm dynamik i skulpturerna som man ser när man rör sig runt dem … Hennes arkitektur är både funktion och skulptur. Det finns en självklarhet i den funktionella aspekten som är spännande.
Jacob Dahlgren (2007)

…hon höjer sig till kosmiska rymder och, liksom egyptierna, målar tingens idé. (1954)
Hade Hemberg varit man hade hon varit erkänd som en av Europas stora arkitekter.
Carlo Derkert (1981)

Med spänning väntar vi på den förste som vågar omsätta Elli Hembergs studier för dynamisk arkitektur i full skala!
Gunnar Bråhammar (1977)

Elli Hembergs konst är kompromisslös. Hennes skulpturer är lika enkelt sköna som en haiku. Och liksom haikun formas av meterns rytmik löser sig skulpturerna ur en kristallklar geometri där delen alltid står i relation till helheten.
Bo Sylvan (1980)