Innehåll

– Förord Lars Nittve
– Biografi i årtal Stefan Hammenbeck
– Ur mina anteckningar Elli Hemberg
– Elli Hemberg och Otto G. Carlsund Oscar Reutersvärd
– Elli – ett vänporträtt Brita Molin
– Konstruktiva prövningar. Elli Hemberg och modernismen Beate Sydhoff
– Träepitafierna Bo Lindwall
– Tre självporträtt Göran Hemberg
– Elli och medsystrarna Sigrid, Siri och Vera – en oskriven konsthistoria Stefan Hammenbeck
– Dynamisk symmetri Elli Hemberg, Lena Davis
– Ovalen, Fjärilen och Sic-Sac-Systemet Arnold Larsson
– De sista skulpturprojekten Gösta Drugge
– Jacob Dahlgren möter Elli Hemberg Carl Fredrik Härleman/Jacob Dahlgren