Vattenrytm i varma färger
Vattenrytm i varma färger (1955)