Elli Hemberg i Ateljén
Elli Hemberg i Ateljén 1968

Elli Hemberg

var generationskamrat med Sigrid Hjertén, Siri Derkert och Vera Nilsson. Hon är märkligt okänd i svensk 1900-talskonst. Här kan du bekanta dig med hennes djupt personliga och sökande konstnärskap som sträcker sig över sju decennier.

Helt Konkret
Utställning i Skövde kulturhus 20/5 – 13/11 2021

Helt Konkret tar avstamp i tidigt 1900-tal, då abstraktionen med kubismens grundformer och utgångspunkter utvecklades till konkretismen. I avsaknaden av symboler och föreställande ting växte den konkreta konsten fram i världen. På den svenska konstscenen verkade Elli Hemberg (1896-1994), med bland andra Otto G Carlsund (1897-1948), Olle Bonniér (1925-2016) och Lennart Rodhe (1916-2005).  Läs mer >>